nächstes Wort 下一个单词
(1961)
(shì) (fǒu)
- bei Baidu
(2557)
ob
[ɔp]
- bei Wiktonary [1]  
Bemerkung:
umgangssprachlich oft Verb 不 Verb
这​棵​植物 是否成长 吗? ➔ 这​棵​植物 成长成长 吗?
Zhè​kē​zhíwù chéngzhǎng bù chéngzhǎng ma? ➔ Zhè​kē​zhíwù shìfǒu chéngzhǎng ma?


Phrasen - 词组