Mathematik - 数学 (PDF)

Addition
加法 (jiāfǎ)


jiā (上) (shàng) 等于 děngyú 一十二yīshí'èr 
acht plus/und vier
ist/gleich/ist gleich zwölf 

Subtraktion
减法 (jiǎnfǎ)


jiǎn (去) (qù) 等于 děngyú  
acht minus/weniger vier
ist/gleich/ist gleich vier 

Multiplikation
乘法 (chéngfǎ)


chéng (以) (yǐ) 等于 děngyú 三十二sānshí'èr 
acht multipliziert mit/mal vier
ist/gleich/ist gleich zweiunddreißig 

Division
除法 (chúfǎ)


chú (以) (yǐ) 等于 děngyú èr 
acht dividiert durch/durch vier
ist/gleich/ist gleich zwei 
 
Vergleichsoperatoren
关系运算子 (guānxìyùnsuànzi)


等于 děngyú  
fünf ist gleich fünf 

大于 dàyú  
fünf ist größer als vier 

大于等于 dàyúděngyú 五[四;三;二...]wǔ [sì; sān; èr...] 
fünf (ist) größer-gleich
            fünf [vier, drei, zwei...] 

小于 xiǎoyú liù 
fünf ist kleiner als sechs 

小于等于 xiǎoyúděngyú 五[六;七;八...]wǔ [liù; qī; bā...] 
fünf (ist) kleiner-gleich
            fünf [sechs, sieben, acht...] 

不等于 bùděngyú líng 
fünf ist ungleich null 
 
Bruch
分数 (fēnshù)

cn -     de -

cn -     de -

分之fēnzhī 等于 děngyú líng diǎn  
Vier Achtel sind gleich Null Komma Fünf 


sān 分之fēnzhī liù 等于 děngyú sān diǎn  
Drei Sechs Achtel
sind gleich Drei Komma Sieben Fünf 
èr bèi             sān bèi  
zweifach, doppelt  dreifach