Mathematik - 数学 (PDF)

Addition
加法 (jiāfǎ)


jiā (上) (shàng) 等于 děngyú 一十二yīshí'èr 
acht plus/und vier
ist/gleich/ist gleich zwölf 

Subtraktion
减法 (jiǎnfǎ)


jiǎn (去) (qù) 等于 děngyú  
acht minus/weniger vier
ist/gleich/ist gleich vier 

Multiplikation
乘法 (chéngfǎ)


chéng (以) (yǐ) 等于 děngyú 三十二sānshí'èr 
acht multipliziert mit/mal vier
ist/gleich/ist gleich zweiunddreißig 

Division
除法 (chúfǎ)


chú (以) (yǐ) 等于 děngyú èr 
acht dividiert durch/durch vier
ist/gleich/ist gleich zwei 
 
Vergleichsoperatoren
关系运算子 (guānxìyùnsuànzi)


等于 děngyú  
fünf ist gleich fünf 

大于 dàyú  
fünf ist größer als vier 

大于等于 dàyúděngyú 五[四;三;二...]wǔ [sì; sān; èr...] 
fünf (ist) größer-gleich
            fünf [vier, drei, zwei...] 

小于 xiǎoyú liù 
fünf ist kleiner als sechs 

小于等于 xiǎoyúděngyú 五[六;七;八...]wǔ [liù; qī; bā...] 
fünf (ist) kleiner-gleich
            fünf [sechs, sieben, acht...] 

不等于 bùděngyú líng 
fünf ist ungleich null 
 
Bruch
分数 (fēnshù)

cn -     de -

cn -     de -

分之fēnzhī 等于 děngyú líng diǎn  
Vier Achtel sind gleich Null Komma Fünf 


sān 分之fēnzhī liù 等于 děngyú sān diǎn  
Drei Sechs Achtel
sind gleich Drei Komma Sieben Fünf