nächstes Wort 下一个单词
(2991)
(mín) (zhǔ) () (guó) (民主德國)
- bei Baidu
(4225)
DDR
[deːdeːˈʔɛʁ](f)
 

(4224)
Deutsche Demokratische Republik
[dɔɪ̯ʧə] [demoˈkraːtɪʃə] [ʀepubliˈk](f)
 
Bemerkung:
1949 - 1989

eigentlich 德意志民主共和国 - déyìzhìmínzhǔgònghéguó
gebräuchlich 东德 - dōngdé
Hymne 共和国日 - gònghéguórì
Lernkarte - 抽认卡